ÇIRAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı; ülkemizde temel eğitimini bitirmiş, esnaf ve sanatkar olmak isteyen aile çocuklarını iyi bir esnaf ve sanatkar olarak yetiştirmeyi amaçlayan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi yasası kapsamında açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çırak öğrencilere her türlü yardım ve desteği sağlamak, beslenme, giyecek, barınma ve diğer giderlerini karşılamak bu öğrencilerin sosyal, ruhsal ve bedensel gereksinimlerini gidermek amacıyla 1987 yılında kurulmuştur.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı; kurulduğu yıldan bu güne kadar yaklaşık otuzbin çırak öğrenciye, Ostim Mesleki Eğitim Merkezi ağırlıklı olmak üzere Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim almaya geldikleri günlerde üçer kap sıcak öğle yemekleri verilmiştir. Öğrenciler ayakkabı, kaban, iç ve dış giyimin tüm ihtiyaçları karşılanacak şekilde giydirilmiş, kitap, kırtasiye, ders araçları ile sportif, sağlık ve sosyal ihtiyaçları karşılanmış ve bu faaliyetlere öğrencilerimizden hiçbir ücret talep etmeksizin her yıl artan bir tempo ile devam edilmektedir.

Ülkeyi sevmek insanlarını sevmekle olur. Vakfımız bünyesinde dar gelirli ailemizin çocuklarının çok daha iyi şartlarda eğitilerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak iyi birer sanatkar olarak yetişmeleri için tasarlanan yeni Vakıf binamız Avrupa standartlarında projelendirilerek hizmete sunulmuştur.

Bu binamızda başarılı öğrencilerimiz için 70 yataklı bir yatakhane ile her katta mükemmel bir eğitim görebilecekleri geniş modern derslikler, yemekhane, kafeterya konferans salonları ve sekreterya ofisleri, alt katta ise spor ve sosyal eğitim bölümleri, çamaşır ve terzihane bulunmaktadır.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı mülkiyetine ait bina; öğrenci ve Vakıf giderlerinin karşılanması amacıyla kurulan bina içindeki büyük salonlar ve her türlü toplantı, kongre ve özel günler için tefriş edilmiş olup Ankara manzaralı teras salonumuz düğün ve özel günler için halkımızın ve Ostim esnafının hizmetine sunulmuştur.

Bütün bu salonlar modern bir projeyle hazırlanmış olup bina dersliklerinden tamamen bağımsız kullanılabilmektedir. Bu dersliklerde ise çırak, kalfa, usta ve sanayicilere meslek içi ve meslek üstü eğitimler verilecektir.

Kendi gücüyle sürekli gelişerek öğrencilerimize en iyi imkanları sunabilmek ve ülkemizin yarınlarına müspet katkılarda bulunacak değerli sanatkarlar yetiştirmek üzere tasarlanan yeni Vakıf binamızla; çocuklarımızın geleceğine ve ülkemizin yarınlarına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında; öz kültürümüzden güç almış, çağdaş bilgiyle donatılmış, ustalar sanayici ve işadamları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu güne kadar yaklaşık otuzbin gencimizi kalifiye usta olarak yetiştirip sanayimize kazandırarak üretim, istihdam ve milli ekonomiye katkıda bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.


ÇIRAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI Uzayçağı Caddesi 1255. (357) Sokak No: 5 06370 Ostim/ANKARA

Tel : (+90) ( 312 )   385 24 43   -   385 24 92     -     385 49 82   -   354 27 67 Fax : +90 312 385 49 83